• Hotararea nr. 19 pe 2009 (186 kB)

  Hotararea nr. 19 pe 2009 privind organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

 • Hotararea nr. 18 pe 2009 (138 kB)

  Hotararea nr. 18 pe 2009 privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Vorta

 • Hotararea nr. 17 pe 2009 (62 kB)

  Hotararea nr. 17 pe 2009 privind desemnarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 • Hotararea nr. 16 pe 2009 (65 kB)

  Hotararea nr. 16 pe 2009 privind stabilirea cuantumului orar al compensatiei in bani al voluntarilor care fac parte din S.V.S.U. al comunei Vorta

 • Hotararea nr. 15 pe 2009 (62 kB)

  Hotararea nr. 15 pe 2009 privind organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Vorta

 • Hotararea nr. 14 pe 2009 (122 kB)

  Hotararea nr. 14 pe 2009 privind numirea cadrului tehnic P.S.I. la Primaria comunei Vortea, judetul Hunedoara

 • Hotararea nr. 13 pe 2009 (154 kB)

  Hotararea nr. 13 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 12 pe 2009 (60 kB)

  Hotararea nr. 12 pe 2009 privind aprobarea necesitatii investitiei Extindere retea de alimentare cu energie electrica in localitatea Dumesti, comuna Vorta, judetul Hunedoara

 • Hotararea nr. 11 pe 2009 (127 kB)

  Hotararea nr. 11 pe 2009 privind asocierea comunei Vorta cu Judetul Hunedoara si unele unitati administrativ teritoriale in vederea constiuirii Asociatiei Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor

 • Hotararea nr. 10 pe 2009 (107 kB)

  Hotararea nr. 10 pe 2009 privind asocierea comunei Vorta cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA PREST HUNEDOARA

 • Hotararea nr. 9 pe 2009 (107 kB)

  Hotararea nr. 9 pe 2009 privind modificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 8 pe 2009 (79 kB)

  Hotararea nr. 8 pe 2009 privind aprobarea participarii Primarului comunei Vorta la Brucxelles la Comitetul Regiunilor, la Ziua Portilor Deschice, ce va avea loc in perioada 07.05.2009-14.05.2009

 • Hotararea nr. 7 pe 2009 (125 kB)

  Hotararea nr. 7 pe 2009 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2008

 • Hotararea nr. 6 pe 2009 (59 kB)

  Hotararea nr. 6 pe 2009 privind aprobarea planului de achizitii publice a comunei Vorta pentru anul 2009

 • Hotararea nr. 5 pe 2009 (49 kB)

  Hotararea nr. 5 pe 2009 privind constituirea fondului de rulment

 • Hotararea nr. 4 pe 2009 (303 kB)

  Hotararea nr. 4 pe 2009 privind adoptarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 3 pe 2009 (100 kB)

  Hotararea nr. 3 pe 2009 privind modificarea Hotararii nr.29 pe 2008 privind instrumentarea proiectului integrat Retele edilitare comuna Vorta si Ilia si modernizarea drum comunal DC nr. 152

 • Hotararea nr. 2 pe 2009 (269 kB)

  Hotararea nr. 2 pe 2009 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului comunei Vorta

 • Hotararea nr. 1 pe 2009 (75 kB)

  Hotararea nr. 1 pe 2009 privind aprobarea valorificarii unor materiale scoase din functiune rezultate in urma dezmembrarii si inlocuirii acoperisurilor de la scolile din Visca si Valea Poienii