• Hotararea nr. 31 pe 2009 (324 kB)

  Hotararea nr. 31 pe 2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate efectuat in vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului Public de salubrizare al comunei Vorta si alegerea formei de gestiune al Serviciului Public de salubrizare al comunei Vort

 • Hotararea nr. 30 pe 2009 (53 kB)

  Hotararea nr. 30 pe 2009 privind revocarea Hotararii nr. 25 pe 2009 privind aprobarea gradului de saracie in comuna Vorta

 • Hotararea nr. 29 pe 2009 (131 kB)

  Hotararea nr. 29 pe 2009 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 28 pe 2009 (123 kB)

  Hotararea nr. 28 pe 2009 privind instrumentarea proiectului integrat Modernizare drumuri comunale si strazi (ulite) in comuna Vorta, Organizarea festivalului Primavara Vortana, Infintarea programului After school in comuna Vorta

 • Hotararea nr. 27 pe 2009 (288 kB)

  Hotararea nr. 27 pe 2009 privind asocierea comunei Vorta cu Asociatia de promovare sociala, culturala si economica Vorta in vederea implementarii componentei culturale si sociale a proiectului integrat Modernizare drumuri comunale in comuna Vorta, Organiz

 • Hotararea nr. 26 pe 2009 (98 kB)

  Hotararea nr. 26 pe 2009 privind aprobarea infiintarii unui After school in comuna Vorta, judetul Hunedoara si aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Vorta, sat Vorta, nr. 5, din birouri in spatiu exclusiv pentru activitatea de tip A

 • Hotararea nr. 25 pe 2009 (51 kB)

  Hotararea nr. 25 pe 2009 privind aprobarea gradului de saracie in comuna Vorta, judetul Hunedoara

 • Hotararea nr. 24 pe 2009 (94 kB)

  Hotararea nr. 24 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 23 pe 2009 (95 kB)

  Hotararea nr. 23 pe 2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului : MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI (ULITE) IN COMUNA VORTA

 • Hotararea nr. 22 pe 2009 (56 kB)

  Hotararea nr. 22 pe 2009 privind instituirea unor reguli specifice de prevenire a incendiilor la gospodariile cetatenilor

 • Hotararea nr. 21 pe 2009 (156 kB)

  Hotararea nr. 21 pe 2009 privind instituirea unor reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor pentru contracararea efectelor perioadelor caniculare sau secetoase

 • Hotararea nr. 20 pe 2009 (237 kB)

  Hotararea nr. 20 pe 2009 privind reglementarea modului de executare a lucrului cu focul deschis si a fumatului

 • Hotararea nr. 19 pe 2009 (186 kB)

  Hotararea nr. 19 pe 2009 privind organizarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

 • Hotararea nr. 18 pe 2009 (138 kB)

  Hotararea nr. 18 pe 2009 privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta de categoria I in subordinea Consiliului Local al comunei Vorta

 • Hotararea nr. 17 pe 2009 (62 kB)

  Hotararea nr. 17 pe 2009 privind desemnarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 • Hotararea nr. 16 pe 2009 (65 kB)

  Hotararea nr. 16 pe 2009 privind stabilirea cuantumului orar al compensatiei in bani al voluntarilor care fac parte din S.V.S.U. al comunei Vorta

 • Hotararea nr. 15 pe 2009 (62 kB)

  Hotararea nr. 15 pe 2009 privind organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Vorta

 • Hotararea nr. 14 pe 2009 (122 kB)

  Hotararea nr. 14 pe 2009 privind numirea cadrului tehnic P.S.I. la Primaria comunei Vortea, judetul Hunedoara

 • Hotararea nr. 13 pe 2009 (154 kB)

  Hotararea nr. 13 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 12 pe 2009 (60 kB)

  Hotararea nr. 12 pe 2009 privind aprobarea necesitatii investitiei Extindere retea de alimentare cu energie electrica in localitatea Dumesti, comuna Vorta, judetul Hunedoara