• Hotararea nr. 34 pe 2017 (2 MB)

  Hotararea nr. 34 pe 2017 privind aprobarea modificarii si completarii Anexei Planului de achizitii publice al Comunei Vorta pentru anul 2017

 • Hotararea nr. 33 pe 2017 (677 kB)

  Hotararea nr.33/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie 2017 – noiembrie 2017

 • Hotararea nr. 32 pe 2017 (3 MB)

  Hotararea nr. 32 pe 2017 privind aprobarea executiei bugetului local al Comunei Vorta pe trimestrul II al anului 2017

 • Hotararea nr. 31 pe 2017 (669 kB)

  Hotararea nr. 31 pe 2017 privind aprobarea contractarii de servicii de consultanta, asistenta, si prezentare in justitie si al intereselor Comunei Vorta in dosarele nr. 275/221/2017 si 406/221/2017

 • Hotararea nr. 30 pe 2017 (693 kB)

  Hotararea nr. 30 pe 2017 privind stabilirea nivelului indemnizatiei lunare de care beneficieaza consilierii locali din candurl Consilului local al Comunei Vorta in perioada 1 Ilulie 2017 – 31 Decembrie 2021

 • Hotararea nr. 29 pe 2017 (2 MB)

  Hotararea nr 29 privind stabilirea salarilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Vorta

 • Hotararea nr. 6 pe 2010 (75 kB)

  Hotararea nr. 6 pe 2010 privind aprobarea participarii Consiliului local si al Primariei comunei Vorta la formarea Grupului de Actiune Locala pentru Valea Muresului in vederea intocmirii si depuneriii unui proiect de finantare nerambursabila in cadrul programului LEADER

 • Hotararea nr. 5 pe 2010 (48 kB)

  Hotararea nr. 5 pe 2010 privind constituirea fondului de rulment

 • Hotararea nr. 4 pe 2010 (183 kB)

  Hotararea nr. 4 pe 2010 privind adoptarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2010

 • Hotararea nr. 3 pe 2010 (58 kB)

  Hotararea nr. 3 pe 2010 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului comunei Vorta

 • Hotararea nr. 2 pe 2010 (218 kB)

  Hotararea nr. 2 pe 2010 privind stabilirea situatiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta si a metodologiei de acordare a acestora

 • Hotararea nr. 1 pe 2010 (58 kB)

  Hotararea nr. 1 pe 2010 privind aprobarea planului de achizitii publice a comunei Vorta pe anul 2010

 • Hotararea nr. 39 pe 2009 (111 kB)

  Hotararea nr. 39 pe 2009 privind aprobarea casarii si scoaterii din inventarul comunei Vorta a unor mijloace si obiecte de inventar

 • Hotararea nr. 38 pe 2009 (977 kB)

  Hotararea nr. 38 pe 2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010

 • Hotararea nr. 37 pe 2009 (88 kB)

  Hotararea nr. 37 pe 2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli stabilit in afara bugetului local a comunei Vorta pe 2009

 • Hotararea nr. 36 pe 2009 (196 kB)

  Hotararea nr. 36 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 35 pe 2009 (163 kB)

  Hotararea nr. 35 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 34 pe 2009 (135 kB)

  Hotararea nr. 34 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 33 pe 2009 (80 kB)

  Hotararea nr. 33 pe 2009 privind aplicarea la Programul national de imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

 • Hotararea nr. 32 pe 2009 (74 kB)

  Hotararea nr. 32 pe 2009 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public de salubrizare al comunei Vorta – pentru activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor comunale, inclusiv