• Hotararea nr. 6 pe 2010 (75 kB)

  Hotararea nr. 6 pe 2010 privind aprobarea participarii Consiliului local si al Primariei comunei Vorta la formarea Grupului de Actiune Locala pentru Valea Muresului in vederea intocmirii si depuneriii unui proiect de finantare nerambursabila in cadrul programului LEADER

 • Hotararea nr. 5 pe 2010 (48 kB)

  Hotararea nr. 5 pe 2010 privind constituirea fondului de rulment

 • Hotararea nr. 4 pe 2010 (183 kB)

  Hotararea nr. 4 pe 2010 privind adoptarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2010

 • Hotararea nr. 3 pe 2010 (58 kB)

  Hotararea nr. 3 pe 2010 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului comunei Vorta

 • Hotararea nr. 2 pe 2010 (218 kB)

  Hotararea nr. 2 pe 2010 privind stabilirea situatiilor deosebite in care se pot acorda ajutoare de urgenta si a metodologiei de acordare a acestora

 • Hotararea nr. 1 pe 2010 (58 kB)

  Hotararea nr. 1 pe 2010 privind aprobarea planului de achizitii publice a comunei Vorta pe anul 2010

 • Hotararea nr. 39 pe 2009 (111 kB)

  Hotararea nr. 39 pe 2009 privind aprobarea casarii si scoaterii din inventarul comunei Vorta a unor mijloace si obiecte de inventar

 • Hotararea nr. 38 pe 2009 (977 kB)

  Hotararea nr. 38 pe 2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010

 • Hotararea nr. 37 pe 2009 (88 kB)

  Hotararea nr. 37 pe 2009 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli stabilit in afara bugetului local a comunei Vorta pe 2009

 • Hotararea nr. 36 pe 2009 (196 kB)

  Hotararea nr. 36 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 35 pe 2009 (163 kB)

  Hotararea nr. 35 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 34 pe 2009 (135 kB)

  Hotararea nr. 34 pe 2009 privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 33 pe 2009 (80 kB)

  Hotararea nr. 33 pe 2009 privind aplicarea la Programul national de imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

 • Hotararea nr. 32 pe 2009 (74 kB)

  Hotararea nr. 32 pe 2009 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului public de salubrizare al comunei Vorta – pentru activitatea de precolectare, colectare si transportul deseurilor comunale, inclusiv

 • Hotararea nr. 31 pe 2009 (324 kB)

  Hotararea nr. 31 pe 2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate efectuat in vederea stabilirii formei de gestiune a Serviciului Public de salubrizare al comunei Vorta si alegerea formei de gestiune al Serviciului Public de salubrizare al comunei Vort

 • Hotararea nr. 30 pe 2009 (53 kB)

  Hotararea nr. 30 pe 2009 privind revocarea Hotararii nr. 25 pe 2009 privind aprobarea gradului de saracie in comuna Vorta

 • Hotararea nr. 29 pe 2009 (131 kB)

  Hotararea nr. 29 pe 2009 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Vorta pe anul 2009

 • Hotararea nr. 28 pe 2009 (123 kB)

  Hotararea nr. 28 pe 2009 privind instrumentarea proiectului integrat Modernizare drumuri comunale si strazi (ulite) in comuna Vorta, Organizarea festivalului Primavara Vortana, Infintarea programului After school in comuna Vorta

 • Hotararea nr. 27 pe 2009 (288 kB)

  Hotararea nr. 27 pe 2009 privind asocierea comunei Vorta cu Asociatia de promovare sociala, culturala si economica Vorta in vederea implementarii componentei culturale si sociale a proiectului integrat Modernizare drumuri comunale in comuna Vorta, Organiz

 • Hotararea nr. 26 pe 2009 (98 kB)

  Hotararea nr. 26 pe 2009 privind aprobarea infiintarii unui After school in comuna Vorta, judetul Hunedoara si aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in comuna Vorta, sat Vorta, nr. 5, din birouri in spatiu exclusiv pentru activitatea de tip A