• Asezarea geografica

  Comuna Vorţa cu satele aparţinătoare este aşezată din punct de vedere geografic în nord – vestul ţării şi în vestul judeţului Hunedoara, în bazinul hidrografic principal al râului Mureş şi bazinul secundar al văilor afluiente : Valea Bătrână, Valea Bacea , Valea Gurasada şi prelungirile sudice ale munţilor Metaliferi, la nord de localitatea Ilia, în masivul muntos al Carpaţilor Occidentali.
  Comuna Vorţa se învecinează în partea de nord cu comunele Vaţa de jos şi Baia de Criş, la est cu comunele Luncoiu de jos şi Brănişca, la sud cu comuna Ilia, iar la vest cu comunele Gurasada şi Zam.
  Reşedinţa comunei este satul Vorţa, situat la o distanţă de 43 km faţă de reşedinţa judeţului, municipiul Deva şi 13 km faţă de localitatea Ilia, unde se află cea mai apropiată staţie de cale ferată

 • Activitati specifice zonei

  Agricultură
  Minerit
  Exploatări silvice
  Zootehnie
  Creşterea animalelor

 • Facilitati oferite investitorilor

  Facilităţi de construire pentru dezvoltarea agroturismului (case de vacanţă, pensiuni)
  Comună complet electrificată
  Telefonie digitală
  Acces DN 7 Deva-Arad
  Drumuri comunale pietruite
  Zonă defavorizată prin HG 991/98

 • Proiecte de investitii

  Deschidere drum judeţean Ilia-Ţebea
  Introducerea televiziunii prin cablu
  Introducere telefonie mobilă Connex